Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente

Noutati si Evenimente
Specialiști în sănătate au analizat activitatea Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor

26 septembrie 2013

T.Zatîc : Circa 66 000 de tineri  au beneficiat de servicii de sănătate prietenoase tinerilor, doar în primele 6 luni ale 2013

Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, proiectului “Generație Sănătoasă”, CNAM,CNMS, Institutului mamei și Copilului, directorii CMF și șefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT),  reprezentanți Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare , UNICEF și OMS, s-au întrunit pentru a discuta rezultatele și perspectivele Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, normele de organizare și funcționare a CSPT și instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT

În deschiderea ședinței, dl viceministru Octavian Grama, a accentuat importanța serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, necesitatea dezvoltării acestora și importanța implementării intervențiilor efective pentru ameliorarea sănătății și dezvoltării tinerilor în Republica Moldova. De asemenea, Octavian Grama, a solicitat specialiștilor din cadrul CSPT să asigure și în continuare confidențialitatea informației, cerință de bază în activitatea eficientă a centrelor și să adapteze activitatea centrelor nevoilor adolescenților.

INFO: În 2011, Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul „Privind extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor (SSPT) la nivel naţional”, care prevede crearea CSPT în toate raioanele RM. Astfel, déjà in 2013 CNAM a contractat pentru prestarea servciilor de sănătate prietenoase tinerilor, 37 de centre de sănătate prietenoase tinerilor în majoritatea raionaleor și municiipile țării. Eforturile Guvernului în cadrul acestui proces sunt susţinute de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) prin intermediul proiectului „Generaţie Sănătoasă”, implementat de Asociația Sănătate pentru Tineri” și UNICEF Moldova.

Referindu-se la primele rezultate ale proceslui de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, , dna Tatiana Zatîc, șef Direcție asistență medical primară, MS, a informat că mai mult de 66 000 de tineri  au beneficiat de servicii de sănătate prietenoase tinerilor, doar în primele 6 luni ale 2013, în comparație cu ceva mai mult de 60 000 de tineri care s-au adresat la CSPT în anul 2012. T.Zatîc a mai menționat că mai mulți specialiști, din cadrul fiecărui centru, au beneficiat de cursuri de instruire în perioada 2011-2013. De asemenea, a  fost aprobat setul de acte normative ce reglementează activitatea CSPT, normele de organizare și funcționare a CSPT și instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT. În acest an a fost efectuat și studiul de evaluare economic a SSPT, care va servi drept bază pentru perfecționarea mecanismelor de finanțare în bază de performanță.

În acest moment, 16 centre activează în spații separate și sunt dotate cu echipament specializat, iar în 24 de centre activează echipe de voluntari, care susțin eforturile centrelor de a informa tinerii despre serviciile de sănătate prietenoase tinerilor și promovează modul de viață sănătos. CSPT oferă adolescenţilor și tinerilor servicii complexe de informare, consiliere, servicii medicale etc. În cadrul centrelor sunt efectuate o serie de activități de instruire și educare, atît pentru tineri, cît și pentru alți membri ai comunității, cum ar fi profesorii, părinții, autoritățile publice locale etc., referitor la problemele prioritare de sănătate și dezvoltare a acestora, în special ce ține de sănătate sexual-reproductivă, sănătate mentală și bunăstarea socială.

În context, dna Victoria Cebotaru, cercetător ştiinţific IMC, a prezentat Normele de Organizare și funcționare a CSPT și a evidențiat obiectivele de bază ale activității CSPT: reducerea incidenței infecțiilor sexual-transmisibile, inclusiv HIV și a numărului sarcinilor precoce și nedorite printre adolescenți și tineri; reducerea problemelor de sănătate mintală în rezultatul consumului de alcool, droguri, tutun, a tulburărilor psiho-emoționale, dereglărilor de nutriție, devierilor în dezvoltarea pubertară. Conform normelor de organizare și  funcționare a CSPT, Centrele sunt subdiviziuni funcționale a instituțiilor medico-sanitare din sectorul de asistență medicală primară, care acvționează în interesul adolescenților și tinerilor, promovând  sănătatea și dezvoltarea acestora. Activitatea acestora este monitorizată de Ministerul Sănătății și CSPT NEOVITA, care este abilitat cu funcții de centru de resurse în domeniul SSPT la nivel național.

Dna Galina Leșco,  șefa CSPT Neovita, colaborator științific IMC, coordonator naţional al proiectului “Generaţie Sănătoasă”, a prezentat instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT și a accentuat că indicatorii de calitate, ce includ evaluarea resurselor, organizarea activităților și rezultatelor, vor constui mecanismul de măsurare a performanței CSPT. Este vorba despre schema de încadrare a personalului, instruirea angajaților , spațiile disponibile, planul de activitate, regimul de muncă, procedurile de respectare a confidențialității, deservirea tuturor categoriilor de beneficiari etc.. Dna Galina Leșco a mai informat că toți indicatorii vor fi calculați pentru fiecare centru în parte. Totuși obiectivul ce urmează a fi realizat de fiecare centru este de a deservi circa 80% de adolescenți din zona de acoperire a CSPT, care vor fi și beneficiarii majoritari ai acestor servicii, minimum 50% din vizite trebuie să fie repetate, minimul 30% dintre beneficiarii CSPT trebuie să fie băieții, minimum 15% din beneficiary – sunt adolescenți în stare de vulnerabilitate și tineri cu risc sporit.

Reprezentanții MS au solicitat medicilor de familie să refere adolescenții și tinerii la CSPT, iar reprerentanților CSPT – să fie și în continuare agenți de promovare a sănătății tinerilor în localități și să asigure confidențialitatea datelor, calitatea și eficiența serviciilor prestate.

Contacte:
Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”
str. Socoleni, 19, MD 2020, or. Chişinău, Republica Moldova,
tel.: (373.22) 40.66.34, tel./fax: (373.22) 40.66.32
info@neovita.md, www.neovita.md
# # #

Informaţie de context:

La sfârşitul primei etape a proiectului “GENERAȚIE SĂNĂTOASĂ” (2011-2013) sunt implementate principalele documente de reglementare, un sistem îmbunătăţit de monitorizare şi evaluare, mecanismele financiare relevante, curriculumul adaptat pentru Universitate şi Colegiu, protocoalele şi îndrumările de bază pentru asigurarea extinderii serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor şi prestării durabile a acestor servicii. 

Până la sfârşitul primei faze, decidenţii şi specialiştii din toate raioanele ţării vor fi angajaţi în procesul de extindere SSPT, iar serviciile de sănătate prietenoase vor fi prestate, cu suportul proiectului, la nivelul asistenţei medicale primare în 16 raioane (45%). Pentru realizarea acestui scop, profesioniştii din aceste 16 raioane vor fi instruiţi în prestarea serviciilor de sănătate prietenoase, adică adaptate nevoilor adolescenţilor şi tinerilor.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 70 la sută dintre decesele premature la adulţi sunt în general cauzate de deprinderi iniţiate în timpul adolescenţei.Altele din Noutati si Evenimente

Un grup de judecători, procurori, psihologi și experți medico-legali din Republica Moldova sunt instruiți în domeniul combaterii abuzului sexual asupra copiilor
Citeşte mai mult...
Dacă Dumneavoastră - Sunteţi îngrijoraţi de starea sănătăţii tinerei generaţii şi activaţi în domeniu sănătăţii adolescenţilor - Sunteţi interesaţi de sporirea calităţii serviciilor de sănătate oferite adolescenţilor - Doriţi ca deprinderile Dumneavoastră de predare în domeniu sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor să fie mai eficiente atunci Cursul Avansat ”Şcoala de Toamnă în Sănătatea Adolescenţilor 2015”, 19 -23 octombrie 2015, va fi util pentru Dvoastră.
Citeşte mai mult...
Programul „15” reprezintă un program unic pentru adolescenți și mediul lor apropiat, familie sau comunitate în prevenirea comportamentelor de risc inclusiv violenţa, infectărea cu virusul HIV, ITS, alcoolism şi dependenţă de droguri. Programul „15” a fost elaborat de către Organizaţia Obştească Orăşenească „Proiect Umanitar” din Novosibirsk. În prezent, acest program este implementat în 5 regiuni ale Federaţiei Ruse și în Ucraina.
Citeşte mai mult...

Citeşte mai mult...
Prima Conferinţă Naţională în Sănătatea Adolescenţilor reuneşte la 4-5 decembrie 2014, la Chișinău, 250 de profesionişti preocupaţi de sănătatea şi dezvoltarea tinerilor, într-un dialog axate pe problemele-cheie cu care se confruntă generaţia tânără şi pe soluţiile comune.
Citeşte mai mult...
La 18-22 august 2014, la Centrul de Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală a avut loc "Cursul de baza în sănătatea și dezvoltarea adolescenților" pentru medici, asistenți medicali și psihologi de la Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 8 august 2014, la CSPT "NEOVITA", a avut loc Ședința trimestrială de supervizie-intervizie a psihologilor care activează în Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 11 iulie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” din Chişinău a avut loc şedinţa de evaluare a 6 luni de activitate a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. La întrunire au participat şefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din ţară.
Citeşte mai mult...
Pe 11 iulie 2014 a fost lansata Campania Naţională „Să investim în sănătatea adolescenților!”. Promotorii campaniei sunt: Agențiilor ONU - UNFPA, UNICEF și PNUD, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor "Neovita"...
Citeşte mai mult...
„De 12 ani suntem în serviciul tinerilor din Moldova: aproape de îngrijorările adolescenţilor legate de sănătate și dezvoltare și aproape de profesioniștii care oferă tinerilor informaţii și consultaţii”, afirmă Șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, Dr. Galina Leșco.
Citeşte mai mult...
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor NEOVITA a lansat consilierea online pe site-ul www.neovita.md. Din acest moment, tinerii pot adresa, on line, întrebări specialiştilor în sănătatea tinerilor. Răspunsurile vor fi plasate în timp util.
Citeşte mai mult...
27 de psihologi din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au întrunit pentru a stabili procesul de supervizare a asistenței psiho-sociale în cadrul CSPT. Aceasta este prima ședință din seria de 8 ședințe de monitorizare și supervizare a activității specialiștilor din cadrul CSPT.
Citeşte mai mult...
Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Institutul Mamei şi Copilului, a organizat cursul de bază în sănătatea adolescenţilor, pentru personalul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor (CSPT).
Citeşte mai mult...
Adolescenţii şi tinerii cu vârsta 10-24 ani, alcătuiesc o pătrime din populaţia Republicii Moldova. Cele mai mari probleme cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii din ţara noastră sunt infecţiile cu transmitere sexuală, sarcina precoce, consumul de substanţe (alcool, tutun, droguri), probleme de sănătate mentală şi suicidul.
Citeşte mai mult...
O campanie cu genericul „Fac ce vreau, dar ştiu ce fac!” adresată adolescenţilor a fost lansată sâmbătă, 5 aprilie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „NEOVITA” din Chişinău. Campania are ca scop prevenirea comportamentelor riscante în rândurile adolescenţilor.
Citeşte mai mult...
Experți în domeniul sănătății din Europa de Est și Asia Centrală s-au întrunit la Chișinău, în cadrul unui Curs regional de instruire privind elaborarea și implementarea Ghidurilor clinice în sănătatea reproducerii și sexualității.
Citeşte mai mult...
Accesul tinerilor de 10-24 ani la Servicii de Sănătate Pritenoase Tinerilor s-a triplat în ultimii doi ani, atingând cifra de 130 mii de persoane în 2013
Citeşte mai mult...
Rata natalităţii adolescentine din Republica Moldova a scăzut de la 57,4 la 1.000 femei cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani în 1990 până la 25,10 în 2012.
Citeşte mai mult...
Maternitatea timpurie: Confruntarea cu problema sarcinii adolescentine În fiecare zi, 20.000 fete sub vârsta de 18 ani nasc în țările în curs de dezvoltare. Nouă din aceste 10 naşteri au loc în cadrul căsătoriei sau unei uniuni.
Citeşte mai mult...
Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Centrului în Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală a Institutului Mamei şi Copilului, în parteneriat cu Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” şi Centrul prietenos tinerilor „Neovita”, organizează în perioada 16-18 octombrie 2013, un curs de instruire pentru prestatorii serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, în mod special pentru managerii CSPT.
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 29


ANUNTURI

Informaţii despre cele mai recente evenimente organizate de centrul SSPT, participanţi, subiecte abordate


ISTORII de SUCCES

Găsiţi aici cele mai frumoase practici, istorii de succes, care merită a fi urmate.

 

 
Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente
© 2019 Sănătate pentru Tineri, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by Andrei Madan
Total vizitatori ieri: 146   Total azi: 34

PAGINA ÎN SUS