Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente

Noutati si Evenimente
Atelierul de planificare a Fazei a II-a a proiectului „Generație Sănătoasă - extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor în RM”

Reprezentanţi ai Ministerelori Sănătăţii, Educației, Tineretului și Sportului, Protecției Sociale și Familiei, ai  Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), OMS, UNICEF, UNFPA, a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, USMF ”N.Testimițanu”, Instituțiilor medicale muncipale și republicane, ai proiectului “Generaţie Sănătoasă” etc, s-au întrunit, la 5-6 februarie curent, pentru a analiza rezultatele primei faze de implementare a proiectului moldo-elvețian,”Generație Sănătoasă” (2011-2013) și pentru a planifica Faza a II-a de implementare (2014-2018). Proiectul este implementat în cadrul Memorandumului de Înţelegere între Direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Ministerul Sănătăţii, semnat la data de 26 septembrie 2011.

A.Usatîi, Ministru al Sănătății. ”Doar într-un an serviciile de sănătate prietenoase tinerilor s-au replicat în 38 de raioane, în care funcționează acum Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor. Aduc mulțumiri tuturor partenerilor pentru susținere.  S-a reușit elaborarea actelor normative, ce reglementează activitatea centrelor, s-a reușit instruirea specialiștilor. În 2013 serviciile centrelor erau utilizate de circa 14% de tineri, în comparație cu circa 5% în 2011. La următoarea fază ne dorim ca această cifră să fie mult mai mare, iar angajații centrelor să fie mult mai activ implicați în prestarea acestor servicii. Este important să protejăm tinerii de practici vicioase, deoarece ei sunt cei mai expuși la numeroase riscuri – sarcini timpurii, consum de substanțe, violență etc. Vulnerabilitatea tinerilor este și mai propunțată din cauza migrației, lipsei supravegherii părinților, violenței. Aceste servicii trebuie să ne ajute să creștem o Generație Sănătoasă.”

Veronica Crețu, vicedirector, Biroul de Cooperare al Elveției: ”Chiar dacă mai avem mult de lucru, s-a realizat deja o muncă enormă. Evaluarea externă a Proiectului, realizată recent, ne-a arătat că rezultatele proiectului sunt mai mari decât ne-am așteptat. Noi vom continua să susținem toate activitățile, ce țin de promovarea unui mod sănătos de viață. Este important să susținem sănătatea tinerilor, deoarece toate problemele sociale din societate își au rădăcinile în copilărie și adolescență. Problemele nu sunt doar medicale, de aceea este importantă colaborarea intersectorială, și ceea ce este foarte important, cu implicarea tinerilor. Îmi doresc la sfârșitul fazei a doua să vorbim nu doar despre rezultate de proces, ci și de ameliorarea indicatorilor de sănătate a tinerilor”.

Chandra-Mouli Venkatraman, Cartierul General OMS: ”Țările, care au investit în tineri pe parcursul mai multor ani, sunt acum țări dezvoltate. Moldova are o oportunitate istorică și posibilitatea de a investi în tineri, inclusiv prin intermediul acestui proiect valoros. Cu toții ne dorim ca să avem o generație sănătoasă și fericită. Iar pentru aceasta trebuie să ne concentrăm pe formarea unor comportamente, care i-ar proteja pe tineri de riscuri și provocări și i-ar motiva să adopte comportamente sănătoase. Moldova trebuie să fie mândră că a reușit să dezvolte 38 de centre prietenoase tinerilor, pe întreg teritoriul țării. Acest fapt vă face o țară model, un exemplu pentru celelalte țări ale lumii. Acum trebuie să lucrați asupra sporirii acoperirii unui număr cât mai mare de populație cu servicii prietenoase tinerilor și asupra sporirii calității acestor servicii.”

Doar în 2013, specialiștii din cadrul centrelor  au oferit peste 70 mii de consultații, de două ori mai mult decât în 2012, au efectuat circa 8 mii de examene profilactice, au oferit mai mult de 2500 de consultatii pre-nupțiale/pre-concepționale cuplurilor tinere, etc. De asemenea, specialiștii au discutat cu mii de tneri  probleme legate de utilizarea de substante, dereglarile de nutriție, dereglari în dezvoltarea pubertară, tulburări psiho-emoționale și de personalitate, problemele de sănătate în urma violenței, pe lângă miile de sesiuni de consiliere. Peste 80 mii de persoane au beneficiat în 2013 de activități instructiv-metodice – ore informative, seminare, activități de pledoarie etc.

În 2013  a fost finalizat și aprobat setul de acte reglementorii ale activității CSPT; a fost elaborat Softul de monitorizare a activitatilor CSPT; se elaborează mecanisme durabile de finanțare adecvată a SSPT.

Un pas important a fost și revizuirea Curriculei pre, post, universitară, în sănătatea adolescenților. 

 

De asemenea, în cadrul atelierului, grupurile de lucru, au revizuit cadrul logic al proiectului pentru faza a doua și au identificat riscurile în implementarea proiectului și căile de depășire a acestora.

Experții au recomandat ca în faza a doua să fie finalizat  procesul de extindere a serviciilor, inclusiv prin fortificarea capacităților  CSPT, pentru furnizarea eficientă a întregului pachetului de servicii, prin îmbunătățirea finanțării SSPT, prin identificarea modalităților de creștere a motivației, prin acoperirea prioritară a adolescenților din categoriile vulnerabile și celor care sunt cel mai expuși riscurilor. De asemenea, s-a propus utilizarea unui cadru bine definit de monitorizare a performanțelor și, respectiv, finanțarea diferențiată în baza performanțelor.

În cadrul procesului de planificare s-au luat în considerație recomandările evaluarii externe a proiectului, opinia factorilor de decizie relevanți  și s-a decis ca proiectul se se focuseze, în faza a II de implementare, pe  trei domenii prioritare de intervenții : 1)fortificarea capacităților sistemlui de sănătate în oferirea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, eficiente și calitative; 2)fortificarea colaborării intersectoriale în implementarea programelor de promovare a sănătății durabile; 3) mobilizarea comunității în promovarea sănătății adolescenților și serviciilor de sănătate pentru ei.

 

___________________________________________________________________________

Proiectul „Generaţie sănătoasă” este implementat de AO ”Sănătate pentru tineri”, cu susținerea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) şi UNICEF. Scopul inițiativei este de a contribui la îmbunătăţirea sănătăţii sexuale şi reproductive a tinerilor şi de a reduce mortalitatea și morbiditatea maternă şi a copilului, prin extinderea accesului la serviciile de sănătate prietenoase tinerilor. Primele Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor şi-au început activitatea în 2001-2003. Rezultatele pozitive ale activității centrelor au argumentat nesesitatea extinderii acestor servicii la nivel național.

Centrele de Sanatate Prietenoase Tinerilor oferă, conform Standardelor de Calitate SSPT, aprobate în 2009,   pachetul minim sau desfasurat de servcii, ce includ informarea, consilierea, serviciile medicale integrate cu asistenta psiho-sociala si referirea, orientate pentru a reduce un numar de probleme prioritare din domeniu, asa cum ar fi:   ITS/HIV/SIDA, sarcina precoce, probleme de sănătate mintală în rezultatul abuzului de substanţe (alcoolism, narcomanie), tulburări psiho-emoţionale şi de personalitate, probleme de sănătate în rezultatul violenţei, dereglări de nutriţie, în special malnutriţia (I, Fe), tulburări de dezvoltare în perioada pubertară.

Contacte:
Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”
str. Socoleni, 19, MD 2020, or. Chişinău, Republica Moldova,
tel.: (373.22) 40.66.34, tel./fax: (373.22) 40.66.32
info@neovita.md, www.neovita.mdAltele din Noutati si Evenimente

Un grup de judecători, procurori, psihologi și experți medico-legali din Republica Moldova sunt instruiți în domeniul combaterii abuzului sexual asupra copiilor
Citeşte mai mult...
Dacă Dumneavoastră - Sunteţi îngrijoraţi de starea sănătăţii tinerei generaţii şi activaţi în domeniu sănătăţii adolescenţilor - Sunteţi interesaţi de sporirea calităţii serviciilor de sănătate oferite adolescenţilor - Doriţi ca deprinderile Dumneavoastră de predare în domeniu sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor să fie mai eficiente atunci Cursul Avansat ”Şcoala de Toamnă în Sănătatea Adolescenţilor 2015”, 19 -23 octombrie 2015, va fi util pentru Dvoastră.
Citeşte mai mult...
Programul „15” reprezintă un program unic pentru adolescenți și mediul lor apropiat, familie sau comunitate în prevenirea comportamentelor de risc inclusiv violenţa, infectărea cu virusul HIV, ITS, alcoolism şi dependenţă de droguri. Programul „15” a fost elaborat de către Organizaţia Obştească Orăşenească „Proiect Umanitar” din Novosibirsk. În prezent, acest program este implementat în 5 regiuni ale Federaţiei Ruse și în Ucraina.
Citeşte mai mult...

Citeşte mai mult...
Prima Conferinţă Naţională în Sănătatea Adolescenţilor reuneşte la 4-5 decembrie 2014, la Chișinău, 250 de profesionişti preocupaţi de sănătatea şi dezvoltarea tinerilor, într-un dialog axate pe problemele-cheie cu care se confruntă generaţia tânără şi pe soluţiile comune.
Citeşte mai mult...
La 18-22 august 2014, la Centrul de Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală a avut loc "Cursul de baza în sănătatea și dezvoltarea adolescenților" pentru medici, asistenți medicali și psihologi de la Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 8 august 2014, la CSPT "NEOVITA", a avut loc Ședința trimestrială de supervizie-intervizie a psihologilor care activează în Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 11 iulie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” din Chişinău a avut loc şedinţa de evaluare a 6 luni de activitate a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. La întrunire au participat şefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din ţară.
Citeşte mai mult...
Pe 11 iulie 2014 a fost lansata Campania Naţională „Să investim în sănătatea adolescenților!”. Promotorii campaniei sunt: Agențiilor ONU - UNFPA, UNICEF și PNUD, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor "Neovita"...
Citeşte mai mult...
„De 12 ani suntem în serviciul tinerilor din Moldova: aproape de îngrijorările adolescenţilor legate de sănătate și dezvoltare și aproape de profesioniștii care oferă tinerilor informaţii și consultaţii”, afirmă Șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, Dr. Galina Leșco.
Citeşte mai mult...
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor NEOVITA a lansat consilierea online pe site-ul www.neovita.md. Din acest moment, tinerii pot adresa, on line, întrebări specialiştilor în sănătatea tinerilor. Răspunsurile vor fi plasate în timp util.
Citeşte mai mult...
27 de psihologi din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au întrunit pentru a stabili procesul de supervizare a asistenței psiho-sociale în cadrul CSPT. Aceasta este prima ședință din seria de 8 ședințe de monitorizare și supervizare a activității specialiștilor din cadrul CSPT.
Citeşte mai mult...
Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Institutul Mamei şi Copilului, a organizat cursul de bază în sănătatea adolescenţilor, pentru personalul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor (CSPT).
Citeşte mai mult...
Adolescenţii şi tinerii cu vârsta 10-24 ani, alcătuiesc o pătrime din populaţia Republicii Moldova. Cele mai mari probleme cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii din ţara noastră sunt infecţiile cu transmitere sexuală, sarcina precoce, consumul de substanţe (alcool, tutun, droguri), probleme de sănătate mentală şi suicidul.
Citeşte mai mult...
O campanie cu genericul „Fac ce vreau, dar ştiu ce fac!” adresată adolescenţilor a fost lansată sâmbătă, 5 aprilie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „NEOVITA” din Chişinău. Campania are ca scop prevenirea comportamentelor riscante în rândurile adolescenţilor.
Citeşte mai mult...
Experți în domeniul sănătății din Europa de Est și Asia Centrală s-au întrunit la Chișinău, în cadrul unui Curs regional de instruire privind elaborarea și implementarea Ghidurilor clinice în sănătatea reproducerii și sexualității.
Citeşte mai mult...
Rata natalităţii adolescentine din Republica Moldova a scăzut de la 57,4 la 1.000 femei cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani în 1990 până la 25,10 în 2012.
Citeşte mai mult...
Maternitatea timpurie: Confruntarea cu problema sarcinii adolescentine În fiecare zi, 20.000 fete sub vârsta de 18 ani nasc în țările în curs de dezvoltare. Nouă din aceste 10 naşteri au loc în cadrul căsătoriei sau unei uniuni.
Citeşte mai mult...
Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Centrului în Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală a Institutului Mamei şi Copilului, în parteneriat cu Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” şi Centrul prietenos tinerilor „Neovita”, organizează în perioada 16-18 octombrie 2013, un curs de instruire pentru prestatorii serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, în mod special pentru managerii CSPT.
Citeşte mai mult...
Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, proiectului “Generație Sănătoasă”, CNAM,CNMS, Institutului mamei și Copilului, directorii CMF și șefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT), reprezentanți Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare , UNICEF și OMS, s-au întrunit pentru a discuta rezultatele și perspectivele Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, normele de organizare și funcționare a CSPT și instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 29


ANUNTURI

Informaţii despre cele mai recente evenimente organizate de centrul SSPT, participanţi, subiecte abordate


ISTORII de SUCCES

Găsiţi aici cele mai frumoase practici, istorii de succes, care merită a fi urmate.

 

 
Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente
© 2019 Sănătate pentru Tineri, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by Andrei Madan
Total vizitatori ieri: 146   Total azi: 39

PAGINA ÎN SUS