Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente

Noutati si Evenimente
”Sănătate pentru Tineri” anunţă apel de participare în cadrul cursului de formare a formatorilor „Programul 15”

A.O ”Sănătate pentru Tineri” anunţă apel de participare în cadrul cursului de formare a formatorilor „Programul 15”

 

Vadul-lui-Vodă, 22 - 28 aprilie 2015

 

Programul „15” reprezintă un program unic pentru adolescenți și mediul lor apropiat, familie sau comunitate în prevenirea comportamentelor de risc inclusiv violenţa, infectărea cu virusul HIV, ITS, alcoolism şi dependenţă de droguri. Programul „15” a fost elaborat de către Organizaţia Obştească Orăşenească „Proiect Umanitar” din Novosibirsk. În prezent, acest program este implementat în 5 regiuni ale Federaţiei Ruse și în Ucraina. Mai multe informaţii şi date aferente programului „15” găsiţi aici: http://www.program15.ru/

 

Toate costurile aferente organizării şi desfăşurării cursului de formare sunt acoperite de A.O ”Sănătate pentru Tineri”, în cadrul proiectului moldo-elveţian: „Generație Sănătoasă”, susținut de Direcţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Orice contribuţii financiare din partea organizaţiilor-candidate sunt binevenite, dat fiind faptul că bugetul proiectului este limitat.

Scopul cursului de formare: pregătirea echipelor de formatori responsabile pentru implementarea şi dezvoltarea Programului „15” pe teritoriul Republicii Moldova.

Obiectivele cursului de formare:

  • Creşterea gradului de conştientizare asupra temelor şi subiectelor incluse în Programul „15” în rândul participanţilor.
  • Dezvoltarea abilităţilor de desfăşurare a sesiunilor şi cursurilor de instruire în cadrul Programului „15”.
  • Motivarea participanţilor în ceea ce priveşte implementarea Programului „15” în localitatea sa.

Care este durata cursului de formare? Unde şi când va avea loc aceasta?

Durata cursului este de 7 zile, plus încă 2 zile pentru sosire-plecare.

Aceasta se va desfăşura zilnic, de la ora 10.00 până la 18.00; 22-28 aprilie 2015, Vadul-lui-Vodă, Mini-Hotel Nick House.

Limba de lucru: limba rusă

Cine este organizatorul cursului de formare?

A.O ”Sănătate pentru Tineri” și Centrul de Sănătate Pentru Tineri ”Neovita” în cadrul proiectului moldo-elveţian: ”Generaţie Sănătoasă” în colaborare cu Organizaţia Obştească Orăşenească din Novosibirsk „Proiect Umanitar” cu sprijinul Direcţiei Elveţiane pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Ministerul Sănătăţii.

Pentru cine este organizat aceast curs? Cine poate aplica?

La curs sunt invitaţi/încurajaţi să aplice echipe de 5-6 persoane dintr-o localitate, formate de către specialiștii CSPT, în conlucrare cu specialişti şi angajaţi ai organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, care lucrează cu familiile vulnerabile, delecvența juvenilă, în domeniul prevenirii infectării cu HIV / SIDA, abuzul de droguri, infecţiile cu transmitere sexuală și care manifestă interes sporit faţă de elaborarea şi implementarea programelor de prevenire, concepute pentru familii în particular şi întreaga comunitate în general.

Participanţii (membrii echipei) sunt selectaţi pe bază de concurs.

Sunt acceptate doar cererile înaintate de către echipe a cîte 5-6 persoane, care sînt angajate în cadrul CSPT. Există posibilitatea formării unei echipe mixte, cu angajați CSPT și persoane angajate din organizaţii diferite (ex. oficiile de probațiune, serviciile de asistență psiho- educațională, serviciile sociale, psiho-pedagogice, alte ONG), în acest caz, candidaţii vor trebui să demonstreze existenţa oportunităţilor de lucru în echipă în implementarea Programului „15” în propria localitate. Întrucât Programul „15” include şi aspectul integrării dimensiunii de gen, este de dorit ca echipa să fie formată atât din femei cât şi din bărbaţi,

Care va fi maniera de desfăşurare a cursului de formare?

Tuturor participanţilor le vor fi distribuite instrucţiuni şi fişe informative cu privire la modul de desfăşurare a Programului „15”. Costurile aferente participării, cazării şi alimentaţiei vor fi suportate de către organizatori. Având în vedere resursele limitate ale Programului, sunt binevenite  orice contribuţii sub formă de plată pentru transport din partea organizaţiei candidate. 

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru selectarea participanţilor la curs?

  1. Interesul sporit manifestat de către candidaţi şi organizaţia pe care o reprezintă în ceea ce priveşte implementarea Programului „15” în activitatea lor profesională în care activează.
  1. Disponibilitatea de a distribui cunoştinţele dobândite şi aptitudinile formate în localitatea de reşedinţă, precum şi de a participa în mod activ la procesul de extindere a Programului „15”.
  2. Experienţa de cel puţin 3 ani de lucru cu familiile vulnerabile,  delecvența juvenilă în prevenirea comportamentelor de risc, inclusiv violenţa, infectărea cu virusul HIV, ITS, alcoolism şi dependenţă de droguri. în domeniul prevenirii infectării cu HIV / SIDA, abuzul de droguri, infecţiile cu transmitere sexuală. Prezenţa în cadrul echipei atât a bărbaţilor cât şi a femeilor.
  3. Prezenţa resurselor necesare pentru implementarea Programului „15” (echipă de formatori, încăpere, acces la grupurile ţintă, interacţiune cu organizaţii relevante care ar putea acorda  sprijin în  dezvoltarea Programului „15”).
  4. Date fiind resursele limitate alocate pentru desfăşurarea cursului de formare, un criteriu suplimentar ar fi disponibilitatea achitării de sine stătătoare a transportului participanţilor până la locul de desfăşurare a acesteia.
  5. Echipele selectate vor semna un acord care va prevedea beneficierea acestora de instruire, de suport logistic din partea proiectului moldo-elvetian ”Generație Sănătoasă” în implimentarea Programului ”15”, precum și obligațiunile lor în implimentare și corespundere cu criteriile eligibile și documentarea programului la nivel local.

Care sunt paşii care urmează a fi întreprinşi în urma desfăşurării cursului?

După ce echipele vor fi pregătite, și vor semna acordul de colaborare, CSPT ”Neovita” va superviza procesul de implimentare și documentare a Programului ”15”.

Unde şi în ce mod pot fi transmise cererile?

Atenţie!!! Înainte de completarea cererii, vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile aferente programului „15” precum şi toate condiţiile necesare pentru implementarea acestuia

Mai jos puteţi găsi formularul de aplicare/cerere.

DESCARCA FORMULARUL DE APLICARE

Cererile de participare la cursul de formare a formatorilor trebuie trimise până la data de

22 martie 2015 la următoarea adresă electronică info@neovita.md

Când vor fi disponibile rezultatele?

Doar candidaţii selectaţi, vor fi informaţi prin e-mail după data de 6 aprilie 2015. Contăm pe înţelegerea Dvs. că, din cauza resurselor limitate, nu vom putem accepta toate cererile înaintate.

Atenţie!!! Ţinem să vă reamintim faptul că echipa de formatori trebuie să fie constituită din 5-6 persoane, 3 femei şi 3 bărbaţi.

Persoana responsabilă pentru procesul de coordonare a cursului de formare este d-na Gandrabur Natalia, A.O. ”Sănătate pentru Tineri”; (022) 406632; 078884058;

natalia.gandrabur@neovita.mdAltele din Noutati si Evenimente

Un grup de judecători, procurori, psihologi și experți medico-legali din Republica Moldova sunt instruiți în domeniul combaterii abuzului sexual asupra copiilor
Citeşte mai mult...
Dacă Dumneavoastră - Sunteţi îngrijoraţi de starea sănătăţii tinerei generaţii şi activaţi în domeniu sănătăţii adolescenţilor - Sunteţi interesaţi de sporirea calităţii serviciilor de sănătate oferite adolescenţilor - Doriţi ca deprinderile Dumneavoastră de predare în domeniu sănătăţii şi dezvoltării adolescenţilor să fie mai eficiente atunci Cursul Avansat ”Şcoala de Toamnă în Sănătatea Adolescenţilor 2015”, 19 -23 octombrie 2015, va fi util pentru Dvoastră.
Citeşte mai mult...

Citeşte mai mult...
Prima Conferinţă Naţională în Sănătatea Adolescenţilor reuneşte la 4-5 decembrie 2014, la Chișinău, 250 de profesionişti preocupaţi de sănătatea şi dezvoltarea tinerilor, într-un dialog axate pe problemele-cheie cu care se confruntă generaţia tânără şi pe soluţiile comune.
Citeşte mai mult...
La 18-22 august 2014, la Centrul de Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală a avut loc "Cursul de baza în sănătatea și dezvoltarea adolescenților" pentru medici, asistenți medicali și psihologi de la Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 8 august 2014, la CSPT "NEOVITA", a avut loc Ședința trimestrială de supervizie-intervizie a psihologilor care activează în Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor.
Citeşte mai mult...
La 11 iulie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita” din Chişinău a avut loc şedinţa de evaluare a 6 luni de activitate a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. La întrunire au participat şefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din ţară.
Citeşte mai mult...
Pe 11 iulie 2014 a fost lansata Campania Naţională „Să investim în sănătatea adolescenților!”. Promotorii campaniei sunt: Agențiilor ONU - UNFPA, UNICEF și PNUD, Ministerul Sănătății, Ministerul Tineretului și Sportului, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor "Neovita"...
Citeşte mai mult...
„De 12 ani suntem în serviciul tinerilor din Moldova: aproape de îngrijorările adolescenţilor legate de sănătate și dezvoltare și aproape de profesioniștii care oferă tinerilor informaţii și consultaţii”, afirmă Șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, Dr. Galina Leșco.
Citeşte mai mult...
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor NEOVITA a lansat consilierea online pe site-ul www.neovita.md. Din acest moment, tinerii pot adresa, on line, întrebări specialiştilor în sănătatea tinerilor. Răspunsurile vor fi plasate în timp util.
Citeşte mai mult...
27 de psihologi din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor s-au întrunit pentru a stabili procesul de supervizare a asistenței psiho-sociale în cadrul CSPT. Aceasta este prima ședință din seria de 8 ședințe de monitorizare și supervizare a activității specialiștilor din cadrul CSPT.
Citeşte mai mult...
Asociaţia „Sănătate pentru Tineri”, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „Neovita”, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi Institutul Mamei şi Copilului, a organizat cursul de bază în sănătatea adolescenţilor, pentru personalul centrelor de sănătate prietenoase tinerilor (CSPT).
Citeşte mai mult...
Adolescenţii şi tinerii cu vârsta 10-24 ani, alcătuiesc o pătrime din populaţia Republicii Moldova. Cele mai mari probleme cu care se confruntă adolescenţii şi tinerii din ţara noastră sunt infecţiile cu transmitere sexuală, sarcina precoce, consumul de substanţe (alcool, tutun, droguri), probleme de sănătate mentală şi suicidul.
Citeşte mai mult...
O campanie cu genericul „Fac ce vreau, dar ştiu ce fac!” adresată adolescenţilor a fost lansată sâmbătă, 5 aprilie 2014, la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „NEOVITA” din Chişinău. Campania are ca scop prevenirea comportamentelor riscante în rândurile adolescenţilor.
Citeşte mai mult...
Experți în domeniul sănătății din Europa de Est și Asia Centrală s-au întrunit la Chișinău, în cadrul unui Curs regional de instruire privind elaborarea și implementarea Ghidurilor clinice în sănătatea reproducerii și sexualității.
Citeşte mai mult...
Accesul tinerilor de 10-24 ani la Servicii de Sănătate Pritenoase Tinerilor s-a triplat în ultimii doi ani, atingând cifra de 130 mii de persoane în 2013
Citeşte mai mult...
Rata natalităţii adolescentine din Republica Moldova a scăzut de la 57,4 la 1.000 femei cu vârsta cuprinsă între 15-19 ani în 1990 până la 25,10 în 2012.
Citeşte mai mult...
Maternitatea timpurie: Confruntarea cu problema sarcinii adolescentine În fiecare zi, 20.000 fete sub vârsta de 18 ani nasc în țările în curs de dezvoltare. Nouă din aceste 10 naşteri au loc în cadrul căsătoriei sau unei uniuni.
Citeşte mai mult...
Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Centrului în Sănătatea Reproducerii şi Genetică Medicală a Institutului Mamei şi Copilului, în parteneriat cu Asociaţia „Sănătate pentru Tineri” şi Centrul prietenos tinerilor „Neovita”, organizează în perioada 16-18 octombrie 2013, un curs de instruire pentru prestatorii serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, în mod special pentru managerii CSPT.
Citeşte mai mult...
Reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, proiectului “Generație Sănătoasă”, CNAM,CNMS, Institutului mamei și Copilului, directorii CMF și șefii Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT), reprezentanți Direcţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare , UNICEF și OMS, s-au întrunit pentru a discuta rezultatele și perspectivele Serviciilor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, normele de organizare și funcționare a CSPT și instrucțiunile privind monitorizarea calității serviciilor prestate de CSPT
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 29


ANUNTURI

Informaţii despre cele mai recente evenimente organizate de centrul SSPT, participanţi, subiecte abordate


ISTORII de SUCCES

Găsiţi aici cele mai frumoase practici, istorii de succes, care merită a fi urmate.

 

 
Prima pagină  »  Centrul info  »  Noutati si Evenimente
© 2019 Sănătate pentru Tineri, Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Developed by Andrei Madan
Total vizitatori ieri: 173   Total azi: 27

PAGINA ÎN SUS